artikel

Pressmeddelande från Vänsterpartiets landstingsgrupp. Budget

Lotta-Back2

Nu kan vi inte vänta längre!

Landstinget Sörmlands situation med överbeläggningar och skriande behov i välfärden kräver reformer. Och reformer kostar.

Vänsterpartiet arbetar i opposition i Landstinget och vi för vår egen politik. Vi har alltid ekonomisk bäring på våra förslag.

Våra tankar inför budget 2017 har en del gemensamt med fyrpartikoalitionens förslag utifrån det vi fått kännedom om genom vårt så kallade budgetsamarbete.

En väl fungerande och allsidig sjukvård är anpassad efter de lokala förhållandena i länets olika delar.

Vänsterpartiet värnar personalen och ser behov av ett modernt sätt att tänka när det gäller arbetstider. Sex timmars arbetsdag eller motsvarande arbetstidsförkortning är rätt väg för att vi som landsting ska nyttja våra resurser på bästa möjliga sätt och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi ser reformutrymmen inom den föreslagna budgetramen för 2017.  Vi vill införa en ”stanna-kvar-bonus” där den personal som varit anställd längst får en bonus på 15 000 kr. Bonusen ska fördelas så att personalen som får bonus första året får sin nästa bonus efter fem år. Vi tror att detta kan vara en bra satsning för att få personalen att stanna kvar i landstinget.

Vi anser att utan skattehöjning blir verkliga reformer omöjliga. Vänsterpartiet blundar inte, till skillnad mot fyrpartikoalitionen, för att en skattehöjning krävas inom mandatperioden. Den behövs nu. Vi kan inte vänta längre. I jämförelse med omkringliggande län så är Landstinget Sörmlands skattenivå låg. Det totala skatteläget för invånarna i Sörmland är även det jämförelsevist lågt. Att i detta läge inte höja skatten är oansvarigt med tanke på de reformer som är nödvändiga för att arbeta med sörmlänningars hälsa och bättra personalens arbetssituation.

Skattehöjningen ska främst gå till personalinsatser så som utökade utbildningsinsatser samt övriga personalinsatser som landstinget tar fram i samarbete med fackförbunden.

Vänsterpartiets nya förslag                                          Kostnader 2017

Sex timmars arbetsdag vid VC i Trosa och Gnesta                                                       15 Mnkr

Förkortad arbetstid vid vårdavdelning vid Mälarsjukhuset                                         10 Mnkr

Ett månadskort för personalen inom kollektivtrafik                                                      1,5 Mnkr

Fria sjukresor med kollektivtrafik                                                                                     3 Mnkr

Digitaliserade journaler för barn                                                                                       5 Mnkr

Ersätta karensdag för personal på akuten                                                                        4 Mnkr

Psykiatri satsning bl. a. på unga vuxna                                                                            10 Mnkr

Sörmlandsmodellen för personalen                                                                                  2 Mnkr

Sörmlandsmodellen för flyktingar 2 ggr per år                                                              1 Mnkr

Fritt TBE from barn nr 2                                                                                                     Inväntar

Stanna-kvarbonus                                                                                                                15,5 Mnkr

 

Totalt: 67 Mnkr + inväntande kostnad TBE

Därutöver: Personalsatsningar finansierade med skattehöjning på 30 %

Resultatmål: 1 %

Kontakt.

Vänsterpartiets landstingsgrupp Landstinget Sörmland

Besöksadress: Repslagaregatan 19,  611 88 Nyköping

Gruppledare Lotta Back: [email protected] tel: 072-2061244
Landstingsgruppens hemsida: http://sormlandlandsting.vansterpartiet.se

 

 

Kopiera länk