artikel

Valplattform för Vänsterpartiet Sörmland

För ett jämlikt och hållbart Sörmland

Utgångspunkten för Vänsterpartiets valplattform i Sörmland är ett sammanhållet län, grundat på social rättvisa och delaktighet. Vi vill bidra till att öka den sociala och ekologiska hållbarheten i länet, där alla invånare har rättvis tillgång till gemensamma resurser.

Klyftorna i vårt samhälle växer. Grunden för ett jämlikt och solidariskt samhälle är en fungerande välfärd. Vänsterpartiet arbetar för verklig jämställdhet.

För medborgarna är hälso- och sjukvården en viktig del av välfärden. Rapporter visar på ett stort missnöje bland befolkningen med nedrustningarna inom välfärden de senaste åren. Vi anser att välfärden ska vara fri från vinstuttag.

Sörmland ska vara ett tryggt och hälsosamt län att växa upp i för alla barn och unga.

Läs vår valplattform:

Valplattform-för-Vänsterpartiet-Sörmland-2014

 

 

 

 

Kopiera länk