Uncategorized

Vänsterns budgetförslag för Landstinget Sörmland

Vänsterpartiet vill i sitt budgetförslag för Landstinget Sörmland satsa extra på förebyggande hälsovård, psykiatrisk vård för unga vuxna och missbruksvård.

Partiet arbetar för världens bästa välfärd utan vinstintressen och vill fortsätta att utveckla rehabilitering, kultur och kollektivtrafik. Vänsterpartiet vill satsa på personalförstärkningar inom primärvården som ska användas till förebyggande hälsovård. Vi vill ta bort avgiften för besök hos distriktssköterska och återinföra busslinjen ”Pulsen”.

Partiet vill även satsa på nya avgiftningsplatser vid Beroendecentrum i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Den psykiatriska vården av barn, ungdom och unga vuxna vill vi förstärka i samarbete med kommunerna.

Vänsterpartiet vill totalt göra nya satsningar på 76 miljoner kronor utöver de satsningar som vi är överens med majoriteten om.

Följ länken för att läsa hela förslaget …

http://www.v-landstinget.se./module_filemanager_clickcount.php?filnr=62&sida=484

Kopiera länk