Uncategorized

Rättvisa är produktivt!

Alliansen klappar sig för bröstet med skrönor om skattesänkningar, som om det skulle innebära en vinst för folket. Är detPatrikRenfors verkligen så? Samtidigt slår Moderaternas andra gren Svenskt Näringsliv, på stortrumman och förordar nollavtal i lönerörelsen på flera håll.

Alliansen klappar sig för bröstet med skrönor om skattesänkningar, som om det skulle innebära en vinst för folket. Är det verkligen så? Samtidigt slår Moderaternas andra gren Svenskt Näringsliv, på stortrumman och förordar nollavtal i lönerörelsen på flera håll.

Skatterna har sänkts med 100 miljarder, då blir det mindre över till avtalsrörelsen för kommunanställda, mestadels kvinnor som redan har en låg lön.

Under förra året tvingades likaså IF Metall av Svenskt Näringsliv att omförhandla redan ingångna avtal. Det är avtalsbrott enligt mig, det innebar på många håll 80 procent av föregående lön.

Noga uträknat av Timbrohögern pressade det också tillbaka resten av facken och arbetarrörelsen. Mycket av skattesänkningarna äts därtill upp av alliansens försök att pressa folk ur facken och försäkringssystemen. De har inför massor med individuella avgifter i A-kassa, bilförsäkring med mera. Vad gör det då för en enskilde?

Klyftorna har tack vare högern ökat mellan de som har jobb och de som inte har jobb, mellan de som är friska och de som är sjuka.

Sjuka människor med läkarintyg nonchaleras och blir utförsäkrade till ingenting, eftersom de inte kan arbeta. Detta är verkligheten, det är högerns stupstock 2010. Folk väljer inte att vara sjuka, arbetslösa eller förtidspensionerade i stället för att arbeta.

Människor kan känna sig behövda även om de är sjuka och inte orkar jobba. Nu får man tack vare alliansen betala en hög avgift för att få mycket mindre ersättning i A-kassan. Vänsterpartiet slopar i vårt förslag arbetslöshetsavgiften, vilket ger en medlemsavgift i A-kassan på max 100 kronor i månaden.

Vi höjer den högsta dagersättningen från 680 kronor till 970 kronor.

Återinförd rätt att deltidsstämpla i 300 dagar. Vi vill likaså ha en självklar avdragsrätt för medlemskap i A-kassa och fackförbund.

Vänsterpartiet har också låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på hur våra budgetförslag för 2010 påverkar hushållen.

Resultatet visar att 60 procent av befolkningen får högre nettoinkomster med Vänsterpartiets socialistiska och feministiska förslag än med regeringens.

Vi vill kanske progressivt höja skatter, men vi satsar pengar även till jämställdhetspotter i kommuner och landsting. För att kunna få till vettiga avtal, behövs en rejäl pott, då kan man inte sänka skatten med 100 miljarder.

Det är lätt att skylla på att parterna på arbetsmarknaden ska sköta förhandlingarna, men det måste då finnas pengar i de offentliga systemen. Visst är det upp till parterna, men glöm inte att vänsterpartiet står på löntagarnas sida.

Sänk högeralliansen i valet! Rösta på Vänsterpartiet och de rödgröna. För att få igång hjulen igen kan vi inte ha högermegafonernas nollavtal. Kom ihåg! Rättvisa är produktivt!

Patrik Renfors (V)

Fackligt-politiskt ansvarig Distriktsstyrelsen SörmlandRättvisa är produktivt!

Kopiera länk