artikel

Vänstern vill inte sammanträda utanför Nyköping

Peter Linnstrand från vänsterpartiet vill inte att landstinget sammanträder utanför Nyköping och har därför lämnat in en motion om frågan till landstingsfullmäktige.
Han skriver att det är kostsamt att flytta
sammanträdena utanför de egna lokalerna och att det är opraktiskt att
inte ha tillgång till den teknik som finns tillgänglig. Dessutom
skriver han att det finns risk att lokalerna inte fungerar för personer
med funktionshinder och att det inte finns hållbara argument för
tidigare fattade beslut om ett fullmäktigemöte om året utanför Nyköping.

Kopiera länk