artikel

V vill stödja dyslektiker

Vänsterpartiet i landstinget vill att nämnden för handikapp och habilitering fortsätter stötta personer med afasi och dyslexi.

Stöttningen har hittills bland annat bestått av ett projekt där personer med afasi eller dyslexi fått kompenserande hjälpmedel. Hjälpmedlen har kunnat
lånas från landstingets hjälpmedelscentral.

Kopiera länk