artikel

Vilka gynnar Alliansen med utförsäljningen av vår gemensamma egendom?

Alliansen planerar att sälja ut flera statliga bolag. Deras motiv för utförsäljningen av dessa vinstgivande bolag är enbart ideologiska.

Det är inga oviktiga bolag i vilka statens ägarandelar ska
säljas ut. Bland dem finns en av de största bankerna, stockholmsbörsens ägare,
innehavaren av de statliga verksamheternas byggnader och det dominerande
telekombolaget, med eller utan det fasta telenätet.

Vi ser detta som en massiv omfördelning av vinster från den
offentliga sektorn till kapitalägarna. Utförsäljningen ger på sikt en försämrad
stadsbudget. Den förväntade sänkningen av kostnaden för stadsbudgeten blir
mindre än den vinst dessa bolag idag bidrar med. Staten och medborgarna
förlorar medan kapitalägarna vinner.

Att släppa det statliga inflytandet i dessa bolag medför en
förlorad möjlighet att låta dem ha en marknadskontrollerande roll, för att
gynna stora konsumentgrupper. Ett exempel är SBABs agerande på
bostadslånemarknaden.

Dessa bolag skulle också kunnat stå för ett långsiktigt
produktivt ägande, som motvikt till den vinstfixerade kvartalskapitalismen. Den
möjligheten går nu förlorad när det demokratiska inflytandet säljs ut.

Vi är många som lider när folkhemmet säljs ut av ideologiska
skäl, under täckmanteln "det nya arbetarpartiet", när vinster flyttas från
staten för att gynna privata investerare och kapitalägare. Stoppa utförsäljningarna!

 

Kopiera länk