artikel

Lasse har ordet

I stället för att diskutera rätten till en bostad, vräkningar av barnfamiljer, hemlöshet, höga hyror eller andra delar av bostadspolitiken valde högeralliansen att prata om avskaffande av fastighetesskatten i valrörelsen. Samma sak i regeringsdeklarationen – bostadspolitik reduceras till att avskaffa en skatt som framför allt betalas av de rikaste i landet.

Från början sades det att bostadsfrågorna skulle hamna under miljöministerns ansvar. Nu hör vi att kommunminister Odell också är bostadsminister. Naturligtvis borde en särskild bostadsminister ansvara för en social bostadspolitik.

Den förra regeringen beslutade att avskaffa systemet med räntebidrag och investeringsbidrag utan att ha ett ersättningssystem. För detta fick de berättigad och hård kritik av oss i vänstern. Men ingen skall tro att det blir bättre med en högerregering.

I högerbudgeten tas stöd till byggande av hyresrätter och studentbostäder bort på sammantaget 1 300 miljoner kr vid årsskiftet. Effekten av budgeten är att byggandet av hyresrätter kommer att minska kraftigt och orättvisorna mellan boendeformerna kommer att öka.

Budgetförslaget är främst fientligt mot hyresgäster i allmänhet – och lågavlönade sådana i synnerhet. Hyresgästföreningen har räknat ut att månadshyran för en nyproducerad tvåa (med en produktionskostnad på 900 000 kr) kommer att öka från dagens 4 750 till 6 125 Kr/mån.

Bostaden blir en vara som andra varor i stället för att vara en social rättighet. Kommunala bostadsförmedlingar kommer att avskaffas, hyresgästernas besittningsskydd och rättigheter försämras. Allmännyttan kommer att säljas ut och fler hyresgäster tvingas ändra boendeform eller bli hyresgäst hos sina grannar.

Vi är beredda att arbeta tillsammans med hyresgäströrelsen, fackföreningar och andra som vill utveckla en social bostadspolitik. En sådan måste grundas på rätten till bostad, stöd till byggandet av hyresrätter med låg hyra, en stark allmännytta, kommunala bostadsförmedlingar och rättvisa mellan boendeformerna.

Lasse Ohly

Kopiera länk