artikel

Går högern mot mitten eller är det bara en retorisk fint?

Ingen kan ha undgått att det närmar sig ett val. Den borgerliga alliansen försöker lansera sitt alternativ som den arbetarvänliga nya högern.

Vänstern är övertygad om att löntagarna kommer att avslöja högerns falska budskap och avslöja på vilken sida de egentligen står. Den sanna vattendelaren i politiken står mellan höger och vänster. Den står mellan högerns egoism och vänsterns solidaritet.


Den verkliga sanningen är att de borgerliga partierna med Reinfeldt i spetsen vill försvaga facket och kraftigt försämra tryggheten på arbetsplatserna. Den senaste tiden har de antifackliga förslagen duggat tätt.


Maud Olofsson har tillsammans med företrädare för svenskt näringsliv utmärkt sig genom ett flertal antifackliga förslag. Grundläggande fackliga rättigheter, som arbetare har kämpat för i decennier hotas. Vi vill nämna några i mängden. Oavsett utgången i Vaxholmsmålet vill Centern hota kollektivavtalen med att Lex Britannia görs om. De vill även förbjuda möjligheten till fackliga sympatiåtgärder.


Men det största dråpslaget riktar man mot ungdomen genom att man vill slopa lagen om anställningsskydd för ungdomar under 26 år. Det skulle innebära att arbetsgivaren kan säga upp en ungdom från en dag till en annan. Ungdomen skulle förlora all trygghet på sin arbetsplats, vilket kan få förödande sociala och ekonomiska konsekvenser. Vilka unga tjejer och killar skulle våga planera för framtiden efter de förutsättningarna? Förslaget är även ett stort hot mot jämställdheten på arbetsplatsen och skulle mycket väl kunna innebära att unga kvinnor sägs upp när de blir gravida. Vi kommer att få uppleva en modell med slit- och slänglöntagare, som inte vågar skaffa barn, ta lån eller bostad.


Moderaterna vill dessutom höja fackföreningsavgiften. Vilket kan leda till att fackföreningsrörelsen tappar medlemmar och arbetsgivarsidan stärks.


Det försvagar fackföreningsrörelsen i deras kamp för kollektivavtal och arbetsvillkor. Moderaterna vill även straffa de arbetslösa genom att sänka a-kassan till 65 procent. Om arbetslöshetsförsäkringen sänks kommer fler att tvingas ta jobb till riktigt låga löner. Detta är inte någon bieffekt av moderat politik. Det är en del av syftet.


Moderaterna kommer inte heller att undanta svårt sjuka från sin planerade sänkning av ersättningsnivån i sjukförsäkringen. Den moderata riksdagsmannen Per Westerberg uttalade sig och uttryckte att:


– Cancersjuka kan ibland må bra av att arbeta.


Får den borgerliga alliansen igenom sina arbetarfientliga förslag kommer klassklyftorna att öka i samhället och de patriarkala strukturerna kommer att befästas. Alliansens politik leder till stora sociala och ekonomiska skillnader och en stagnation i ekonomin genom att köpkraften minskas hos löntagarna, som ett resultat av minskade löner.


Vänsterpartiet kämpar för löntagarnas rätt till trygghet. Vi vill inte se en modell som innebär ett systemskifte och som kan liknas vid den modell som idag finns i USA. Den amerikanska modellen har lett till stor fattigdom och tvingar många människor att ha två eller tre jobb för att överleva.


Vänsterpartiet kommer att göra sitt yttersta för att stoppa den borgerliga alliansen genom att verka för full sysselsättning, kollektivavtal, bekämpa klass- och könsklyftor och en offensiv satsning på den generella välfärden.


Lotta Johnsson Fornarve Distriktordförande (v) sörmland


Patrik Renfors Distriktstyrelsen (v) sörmland

Kopiera länk