artikel

Öka jämställdheten bland handikappade

Socialstyrelsen visar i en rapport att insatserna i handikappomsorgen fördelas ojämställt enligt traditionella könsmönster. Elina Linna, ledamot i socialutskottet (V), har vid flera tillfällen lagt motioner i riksdagen för att få till stånd en förändring.
– Resultatet i socialstyrelsens rapport är ingen nyhet. Vänsterpartiet har lyft de här frågorna tidigare. Könsmaktsordningen griper in i alla delar av samhället och premierar män på kvinnors bekostnad. Det finns inga frizoner från könsförtrycket, säger Elina Linna, riksdagsledamot för Vänsterpartiet.

I förhandlingarna om budgeten för 2006 krävde Vänsterpartiet att man skulle avsätta 21,5 miljoner kronor för att jämställdhetsarbete som rör de funktionshindrade. Vänsterpartiet ville skapa en integrerad enhet för jämställdhetsarbetet i socialstyrelsens organisation. Samtidigt föreslog Vänstern att Länstyrelsernas äldreskyddsombud skulle få mer resurser för att följa upp omsorgen ur ett genusperspektiv.

– Samhället måste ta ett större ansvar för de funktionshindrade kvinnorna som diskrimineras dubbelt. Dels som funktionshindrade och dels som kvinnor. Det är otillfredsställande att samhällets insatser för denna utsatta grupp samtidigt reproducerar stereotypa könsroller, menar Elina Linna.

För mer information Kontakta:
Elina Linna, riksdagsledamot, 070-229 36 70

Kopiera länk