artikel

Ny partistyrelse ska lyfta Vänsterpartiet i valrörelsen – Sörmlands ledamot är Elina Linna

Vänsterpartiets kongress har nu valt den partistyrelse som ska leda partiet över valet. Partiledare Lars Ohly ser fram emot samarbetet med den nyvalda partistyrelsen:
– Med den här partistyrelsen har vi de bästa förutsättningarna att föra en framåtsyftande politisk debatt, både internt och i valrörelsen, säger Ohly.

Även Sörmlands ledamot, Elina Linna, är optimistisk inför Vänsterpartiets möjligheter att nå ut med sin politik till väljarna. Linna vill lyfta upp två punkter i Valplattformen som hon tycker är bra, rätten till arbete och finansiering av hälso- och sjukvården:

– Rätten till arbete gäller alla oavsett sexuell läggning, funktionshinder, kön eller etnicitet. Mångfaldsplaner ska följas vid rekrytering, ersättning ska betalas ut till arbetsgivare som anställer människor med utländsk bakgrund. Det lokala perspektivet är mycket viktig för mig. I tex Sörmland är arbetslöshetssiffrorna högre än i riket i genomsnitt och människor med utländsk bakgrund har ännu svårare än svenskfödda få arbete. Jag tycker att de offentliga arbetsgivare ska bli bättre på att ta sitt ansvar när det gäller att anställa människor med utländsk bakgrund, inom skolan, vården och omsorgen behövs det kvinnor och män som har erfarenheter och kunskaper från andra kulturer och språk. Att tala arabiska, finska eller spanska är exempel på språk som borde anses som självklart meriterande inom många verksamheter.

– Jag har varit verksam inom den offentliga sektorn sedan 70-talet som anställd (sjuksköterska och vårdlärare) och varit med om både uppbyggnad och nedskärningar. Vårt ekonomiska läge är idag stabilt, BNP växer stadigt – vi har råd att satsa mer pengar på hälso- och sjukvården. Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden arbetat för att kommunerna och landstingen fått mer pengar för att kunna anställa mer personal och avskaffa lönediskrimineringen av kvinnorna. Vi har nått en del framgångar, men de är långt ifrån tillräckliga, så vi tänker inte slå oss till ro. Jag anser också att det är viktigt att inga ofinansierade uppgifter läggs på kommuner och landsting, avslutar Linna.

Kopiera länk