artikel

Kongressummering och ekonomiska program

Distriktsmedlemsmötet den 22 januari genomförs som planerat. (Tidigare har förekommit en del uppgifter om att det eventuellt skulle ställas in.) . Vid mötet deltar Camilla Sköld Jansson som pratar om förslaget till ekonomiskt politiskt policydokument.. Våra kongressombud rapporterar också från diskussionerna och besluten på kongressen
Distriktsstyrelsen vill gärna inbjuda alla medlemmar till ett gemensamt möte:

Datum: Söndagen den 22 januari
Tid: 14.00 – 18.00
Plats: Nyköpings folkhögskola, cafeterian

Vid mötet ska vi ta upp två frågor:

Rapport från kongressen
Kongressombuden rapporterar och det finns möjlighet att diskutera valplattformen och övriga beslut som togs vid kongressen

Förslaget till ekonomiskt- politiskt policydokument
En arbetsgrupp utsedd av partistyrelsen har tagit fram ett förslag till ekonomiskt-politisk policydokument, som nu ska läsas och diskuteras i partiet. Dokumentet drar upp huvudlinjerna för en feministisk och socialistisk politik på medellång sikt, där frågorna om välfärdens finansiering, skattepolitiken och ökad demokrati i arbetslivet står i fokus.
Dokumentet är inte en programtext, utan ska diskuteras på alla nivåer i partiet. I juni nästa år ska partistyrelsen ta ställning till dokumentet.

På mötet berättar Camilla Sköld Jansson om förslaget. Mötet är tänkt som en inledning till de diskussioner som sedan kan komma igång i lokalföreningarna. Förslaget finns att hitta på partiets centrala hemsida, men det är alltså inte nödvändigt att ha läst det innan du kommer till mötet.

Välkommen!

Kopiera länk