artikel

Privatiseringens konsekvenser

Erfarenheter från Stockholm visar att privatiseringar inom bland annat äldreomsorgen inte alls är billigare än när omsorgen bedrivs i offentlig regi. Utvärderingar visar också på alarmerande konsekvenser för brukarna. Det skriver Gerty Fexler Höjer, Gruppledare för Vänsterpartiet i Trosa, i följande debattartikel.

Tack till SN politiska chefredaktör Catharina Håkansson för den uppmärksamhet mitt inlägg i Trosa kommuns budgetdebatt fick i krönikan den 23 juni. Det vill säga den del av mitt inlägg som berörde konsekvenser av privatisering och konkurrensutsättning av kommunala verksamheter.

I Stockholms stad ger utvärderingar över tid inte den ensidigt positiva bild som Catharina Håkansson målar upp. Äldre utvärderingar från 1990-talet visar på ekonomiska vinster för kommunen. Sedan mitten på 90-talet har det skett en förändring. Anlitande av entreprenörer är inte längre billigare än att bedriva verksamhet i egen regi. Orsakerna tycks vara att det sällan har lett till konkurrens i verkligheten, utan till att privata oligopol eller i värsta fall monopol tagit över driften från den offentliga sektorn.

Stockholms stad har i två omgångar genomfört utvärderingar av de konkurrensutsättningar som har genomförts i stadens regi (Ramböll 2001 respektive Ramböll 2004 och USK 2004). Utvärderingarna riktar fokus på konsekvenser för demokratin, ekonomin, personalens arbetssituation och kvaliteten för brukarna.
Utvärderingarna visar på alarmerande problem i den privatiserade vården.
Privata fritidshem däremot har fått betydligt bättre omdöme. Privata skolor har visat sig vara bättre på att utveckla föräldrainflytande. Dock har skolor i privat regi visat sig försvåra långsiktig planering och medfört ökade kostnader eftersom kommunala skolor har ett större åtagande både vad gäller antalet elever och behov.

Som gruppledare för vänsterpartiet i Trosa är min ansats att väcka politisk debatt i den frågan som tydligast skiljer den borgerliga alliansens budgetförslag från S-v-mp. Den borgerliga alliansen i Trosa ser entreprenadlösningar som det effektivaste redskapet för att kunna klara en stramare budget efter utlovad skattesänkning. Som vi alla förstår kommer detta att kosta vad gäller fler administratörer, konsultarvode och stor osäkerhet för de anställda och brukarna.
I allians för Trosa förslag till budget 2006 kan man läsa: ”Vi vill pröva entreprenadlösningar och konkurrensupphandlingar på fler områden framöver och vi vill genomlysa alla delar av den kommunala ekonomin med detta som inriktning.”
Det här är bekymmersamt. Det innebär en genomgripande förändringar för oss alla i Trosa.
Den borgerliga alliansen kan på kort sikt vinna politiska poäng och ge intryck av handlingskraft och av att gynna näringslivsutvecklingen i Trosa. Avsedd genomlysning kommer säkert också att gynna ”konsultkåren”. Men gynnar det våra kommunalt anställda och våra medborgare på lång sikt? Är det en hållbar och långsiktig utveckling för Trosa kommun?
Min förhoppning är att detta inlägg ska kunna bidra till en aning mer nyanserad offentlig debatt som inte enbart handlar om att verifiera eller förkasta argument med utgångspunkt från ideologi, även om debatten förs i en borgerlig tidning. Jag är övertygad om att hela Trosa välkomnar en debatt med fokus på en faktabaserad diskussion om privatiseringens konsekvenser, dess fördelar och nackdelar.

Gerty Fexler Höjer
Gruppledare för Vänsterpartiet i Trosa

Kopiera länk