artikel

Kraftsamling mot arbetslöshet och utanförskap!

Faktum är att kapitalister som Fredrik Reinfeldt tjänar på att hålla tillbaka sysselsättningen. Hög arbetslöshet förskjuter maktpositionerna på arbetsmarknaden och gör att arbetstagare blir till lätthanterliga marionetter för kapitalet och företagsledningar.
Vänsterpartiet verkar för att krafttag ska tas mot arbetslösheten och utanförskapet.
De arbetslösa måste också få rätt till utveckling och meningsfylld sysselsättning när arbetsförmågan sviktar och en rätt till ekonomisk trygghet.
Trots en god konjunktur fortsätter arbetslöshetssiffrorna att vara höga.
Därför måste den fulla sysselsättningen överordnas inflationsbekämpningen.
Arbetslösheten innebär misshushållning av människor, stora kostnader för statskassan och minskade inkomster till vår gemensamma välfärd.

Arbetslösheten innebär ett enormt utanförskap för individen, därför måste vi föra en kollektiv kamp och sätta press på företagen. Vi har hög tillväxt jämfört med andra länder och Sveriges företag går bättre än på flera år, men ändå används inte profiten till åter- och nyanställning av personal. 1994-2004 var den genomsnittliga tillväxten drygt 3 % vilket var betydligt högre än tillväxten för flertalet EU-länder, och den svenska tillväxten står sig därför väl i en internationell jämförelse.

När företagen ytterligare ska öka sina vinstmarginaler drar de ner på personal, mindre mängd anställda får dra ett tyngre och stressigare lass för att axla produktionens vinstkrav. Av denna ohållbara situation får vi mer långtidssjukskrivningar och förtidspensionärer. Det är olyckligt att sjuka får skulden av borgare för att den psykosociala stressen och arbetsbelastningen har ökat fördelat på mindre antal anställda. Utanförskapet slår också hårdast mot långtidssjuka och de arbetslösa, där vill Moderater lösa situationen med en extra karensdag, försvagad sjukförsäkring på 65 % samt sänkt A-kassa som incitament för att tvinga folk i arbete. Till vilka arbeten menar de då och till vilka priser? Borgare har en dold agenda som tvingar arbetslösa att ta jobb till vilka premisser som helst. De manar därtill en lönedumpning med löner under kollektivavtalen och sämre arbetsrättsliga villkor.

Lagen om anställningsskydd med turordningsreglerna ska enligt oss förstärkas. En stark och tydlig reglering med tillsvidareanställning som norm är livsviktigt för en konkurrenskraftig och skicklig arbetskraft.
Den borgerliga alliansen skanderar ut att vi arbetare ska hålla tillbaka våra krav på reallöneökningar och andra fackliga rättigheter, annars är det risk att företagen flyttar utomlands. Vänsterpartiet reagerar starkt mot företagsledningars beslut som kan innebära att många människor går en mycket oviss framtid till mötes. Det är direkt oansvarigt att lägga ned lönsam produktion utan några som helst hänsyn till mänskliga och samhälleliga konsekvenser. I de lönsamhetskalkyler som görs i en allt mer kortsiktig och uppskruvad ekonomi är det nödvändigt att genom lagar försvåra flytt och nedläggning av lönsam produktion.

Arbetslöshetssiffrorna pekar idag mot höga 4,8 % men vi börjar se en neråtgående trend och ljusning på arbetsmarknaden. Vid regeringsskiftet 1994 när den borgerliga regeringen fick lämna över makten låg den ofattbart höga arbetslöshetsstatistiken på 8,1 procentenheter, så visst blir det värre med Moderater vid makten.
Faktum är att kapitalister som Fredrik Reinfeldt tjänar på att hålla tillbaka sysselsättningen. Hög arbetslöshet förskjuter maktpositionerna på arbetsmarknaden och gör att arbetstagare blir till lätthanterliga marionetter för kapitalet och företagsledningar.
Vi i Vänsterpartiet vill använda vårt inflytande till att i varje läge bekämpa orättvisor, odemokratiska maktstrukturer och bristande solidaritet. Som företrädare för ett socialistiskt och feministiskt vänsterparti anser vi det vara väsentligt att den fulla sysselsättningens politik sätts högst upp dagordningen.

Patrik Renfors (v)
Oxelösund
David Aronsson (v)
Strängnäs

Fackligt- och arbetsmarknadsansvariga i DS.

Kopiera länk