artikel

Demokratisk organisering

Vänsterpartiet i Sörmland har tagit fram ett nytt studiebrev. Brevet behandlar demokratin inom partiet. Syftet med brevet är att med historien i bakhuvudet fundera över vad som är relevant och viktigt i dagens politiska arbete.
Under året 2004 kom vänsterpartiets historia återigen i blickpunkten. TV-programmet Uppdrag Granskning gjorde i ett par avsitt en djupgående undersökning av partiets förhållande till Sovjetunionen både historiskt och i en nära nutid.

Detta utlöste en debatt, både inom och utanför partiet, kring om vänstern verkligen gjort upp med sin historia.

Distriktsstyrelsen för vänsterpartiet i Sörmland beslutade sig för att gå vidare i de diskussionerna genom att ge ut ett antal kortfattade studiebrev. Syftet med breven är inte att fördjupa oss i historiska ställningstaganden, utan att med historien i bakhuvudet fundera vad som är relevant och viktigt i dagens politiska arbete.

Inledningen i detta studiebrev är skriven av Kjell E Johanson. Kjell E Johanson blev medlem i ungdomsförbundet 1948 och partiet 1949. Han är nu samordnare av vänsterpartiets analysgrupp.

Kopiera länk