artikel

Europa mot atomkraft

Sedan början av hösten 2004 pågår i Europa en kampanj mot atomkraft. Du kan skriva under appellen på hemsidan www.atomstopp.com
Avsikten med kampanjen är att i EU:s medlemsländer samla 1 miljon underskrifter mot utbyggnaden av atomkraft, för avveckling och för investeringar i förnybar energi och energibesparing.
Man kan underteckna appellen på den hemsida som upprätthålls av Atomstopp International-nätverket i Österrike:
www.atomstopp.com (tryck på den svenska flaggan)

Kopiera länk