artikel

Satsa konsekvent på järnvägstrafiken

En satsning på järnvägstrafiken måste vara konsekvent. Det skrev Vänsterpartiet i Sörmland i en debattartikel tidigare under året. Här återkommer vi med ytterligare argument i frågan.

En satsning på järnvägstrafiken måste vara konsekvent. Det måste finnas både järnvägsspår, tågvagnar och passande avgångstider. Så skrev vi i en debattartikel redan tidigt i våras.
Under hela den tid som vårt parti suttit i förhandlingar om budgeten har Vänsterpartiet i Sörmland arbetat med att lyfta frågan om stöd till den regionala järnvägstrafiken. Vi har skrivit åtskilliga brev och haft personliga kontakter, inte bara med vårt eget parti utan också med socialdemokraterna och miljöpartiet.

När överenskommelsen var klar trodde vi att vi hade lyckats. Vi fick beskedet att regeringen skulle satsa 30 miljoner på Rikstrafiken för att täcka underskotten vid de olönsamma järnvägarna. Ett stöd som skulle hjälpa oss att driva tågtrafiken vidare på sträckan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Flen-Norrköping.

Nu känner vi oss lurade. För istället för stöd till tågtrafiken så tänker Rikstrafiken lägga pengarna på olönsamma flygplatser i Norrland. Detta som en följd av ett annat regeringsdirektiv. Det innebär att Rikstrafiken nu ser ut att dra in drygt 16 miljoner kronor från tågförbindelserna på sträckan Uppsala-Norrköping.

Som vi ser det spelar regeringen ett dubbelspel. I förhandlingarna med oss och miljöpartiet avsätter de pengar för att klara tågtrafiken, men samtidigt får Rikstrafiken andra direktiv utan att samarbetspartierna getts tillfälle att säga sin mening.

Det är en absolut nödvändighet att samhället tar ett större ansvar för kollektivtrafiken och järnvägstrafiken. Det är en förutsättning för tillväxt, för att människor ska kunna pendla till såväl studier som arbete. Men det är också, och framför allt, en fråga om god miljö och hållbar utveckling.

Vårt behov av att kunna resa ökar konstant, men vi kan omöjligt fortsätta att öka bilismen i samma takt. Om vi ska leva upp till de miljöpolitiska mål som riksdagen själv har antagit måste en allt större andel av trafiken styras över till kollektivtrafik. Att i det läget minska stödet till den interregionala järnvägstrafiken är direkt oförsvarbart. Varje resenär som väljer bil istället för att åka kollektivt ökar sina utsläpp av klimatstörande koldioxid med tre till fem gånger. Samtidigt ökar bidraget till ozonbildningen och cancerrisken tio gånger.

Vårt län är inte det enda som brottas med stora ekonomiska bekymmer när det gäller kollektivtrafiken. Mellan år 2000 och år 2007 ser kollektivtrafiken ut att minska i omfattning i 19 regioner, för sex av dem kan minskningen bli så stor som mellan 30 och 40 procent. En stark kollektivtrafik är en angelägenhet för hela samhället, därför måste också staten ta ett betydligt större ekonomiskt ansvar för framför allt järnvägstrafiken.

Tommy Hamberg
Ds-ordförande
Vänsterpartiet
Sörmland

Kopiera länk